برای ما پزشکان و دانشجویان پزشکی اطلس نتر در واقع یادآور ترم های اول و دوران خوش علوم پایه می باشد! قصد داریم مجموعه منابع پزشکی را گردآوری کنیم برای پزشکان و دانشجویان عزیز که دسترسی بهتری برای منابع پزشکی فارسی و انگلیسی ایجاد بشه.

دانلود اطلس آناتومی بدن نتر
دانلود اطلس آناتومی بدن نتر