دانلود کتاب فیزیولوژی ان ام اس 2001 NMS Physiology

نسخه الکترونیک
دانلود کتاب فیزیولوژی ان ام اس 2001 NMS Physiology
زبان انگلیسی
حجم 50mb
سال انتشار 2001
ویرایش 2001
نسخه چاپی
دانلود کتاب فیزیولوژی ان ام اس 2001 NMS Physiology
زبان انگلیسی
سال انتشار 2001
قیمت : لطفا پیام بدید 09390650672
× گزارش آپدیت یا مشکل لینک  × درخواست نمونه کتاب پرومتریک   ۱ رای

   ویرایش چهارم NMS Physiology، متنی معتبر و پرکاربرد، در قالب طرح کلی مفید برای دانشجویان پزشکی که نیاز به بررسی دوره فیزیولوژی و یک ابزار مطالعه جامع برای آماده سازی USMLE دارند، نوشته شده است. این متن تک جلدی و قابل حمل شامل ۳۰۰ سوال به سبک USMLE با پاسخ و توضیح است. جدیدترین نسخه، سوالات بیشتر، مطالعات موردی به روز شده در تصمیم گیری بالینی، خطوط کلی مختصر و نمودارهای گسترده است. بخش های اختصاص یافته به غدد درون ریز، اسید-باز و پاتوفیزیولوژی نیز به ویژه برای دانشجویان مفید است.

   دیدگاه ها