زمستان را نمی توان بی کتاب سر کرد!

امیدواریم در روزهای سرد پیش رو، کتاب ها و مجموعه های نشر روبراه بتوانند دوستان خوبی برای شما باشند. و در این روزها ساعتی را با فراغ بال و آسودگی خاطر سرگرم مطالعۀ کتاب های موردعلاقه تان شوید.

پلن های اشتراک دانلود

تصویر محصول

اشتراک ۱ ماهه

۱۹۹,۰۰۰ تومان
 • دسترسی به کلیه آرشیو دانلودی ...
 • امکان دانلود فایل ها و استفاده آفلاین
 • پکیج هایی با ارزش بیشتر از چند صد دلار
 • فعال شدن لینک های دانلود بعد از خرید
 • پشتیبانی از طریق تیکت
تهیه اشتراک
تصویر محصول

اشتراک ۳ ماهه

۵۳۰,۰۰۰ تومان ۳۴۴,۰۰۰ تومان
 • دسترسی به کلیه آرشیو دانلودی ...
 • امکان دانلود فایل ها و استفاده آفلاین
 • پکیج هایی با ارزش بیشتر از چند صد دلار
 • فعال شدن لینک های دانلود بعد از خرید
 • پشتیبانی از طریق تیکت
تهیه اشتراک
۳۵%
تصویر محصول

اشتراک ۶ ماهه

۶۴۹,۰۰۰ تومان
 • دسترسی به کلیه آرشیو دانلودی ...
 • امکان دانلود فایل ها و استفاده آفلاین
 • پکیج هایی با ارزش بیشتر از چند صد دلار
 • فعال شدن لینک های دانلود بعد از خرید
 • پشتیبانی از طریق تیکت
تهیه اشتراک
تصویر محصول

اشتراک 1 ساله

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • دسترسی به کلیه آرشیو دانلودی ...
 • امکان دانلود فایل ها و استفاده آفلاین
 • پکیج هایی با ارزش بیشتر از چند صد دلار
 • فعال شدن لینک های دانلود بعد از خرید
 • پشتیبانی از طریق تیکت
تهیه اشتراک

اشتراک دانلود