دانلود کتاب مقدمه‌ای بر احتمالات و آمار 2008 Introduction to Probability and Statistics

نسخه الکترونیک
دانلود کتاب مقدمه‌ای بر احتمالات و آمار 2008 Introduction to Probability and Statistics
زبان انگلیسی
سال انتشار 2008
ویرایش 2008
نسخه چاپی
دانلود کتاب مقدمه‌ای بر احتمالات و آمار 2008 Introduction to Probability and Statistics
زبان انگلیسی
سال انتشار 2008
قیمت : لطفا پیام بدید 09390650672
× گزارش آپدیت یا مشکل لینک    × درخواست نمونه کتاب پرومتریک      دیدگاه ها