بانک سوالات Uworld Qbank 2023 USMLE Step 2 ck

نسخه الکترونیک
بانک سوالات Uworld Qbank 2023 USMLE Step 2 ck
زبان انگلیسی
حجم 10 GB
سال انتشار 2023
× گزارش آپدیت یا مشکل لینک

  × درخواست نمونه کتاب پرومتریک

   ۲۴ رای

   ویژگی های کلیدی Uworld Qbank 2023 برای USMLE Step 2 CK:

   سناریوهای بالینی واقعی ، مفاهیم پر بازده را آزمایش می کنند
   محتوای متناسب برای آزمون CK مرحله ۲ و قفسه
   به روز رسانی مداوم برای حفظ استانداردهای عالی
   توضیحات عمیق

   تمرکز مفهومی بر روی موضوعات مهم بالینی
   توضیحات مفصل برای گزینه های نادرست
   تصاویر واضح برای کمک به تسلط بر محتوا
   ردیابی عملکرد و بهبود

   رابط نرم افزاری شبیه به آزمون
   برجسته کردن نقاط قوت و ضعف نسبی
   سنجش عملکرد با مقایسه همتا به همتا
   UWorld بر توضیحاتی تمرکز دارد که درک مفصلی از مفاهیم مهم اساسی را فراهم می کند و نیاز به حفظ را به حداقل می رساند. توضیحات به شما مهارت های تفکر انتقادی لازم برای موفقیت در امتحان CK USMLE Step 2 را آموزش می دهد.

   دیدگاه ها