دانلود PDF کتاب پاتولوژی رابینز ویرایش ۱۰

۲/۵ - (۱ امتیاز)

پاتولوژی رابینز از رفرانس های اصلی و مهم پاتولوژی دوران علوم پایه و بالینی برای دانشجویان پزشکی و همینطور از رفرانس های اصلی برای دستیاران تخصصی رشته پاتولوژی می باشد. در این پست PDF کتاب پاتولوژی رابینز ویرایش ۱۰ را به صورت رایگان برای دانلود قرار دادیم.

دانلود PDF کتاب پاتولوژی رابینز ویرایش 10

دانلود PDF کتاب پاتولوژی رابینز ویرایش ۱۰

 

برنامه هنری عالی برای تکمیل تصاویر کلاس جهانی از عکسهای نوری با کیفیت بالا ، عکس های ناخالص و تصاویر رادیولوژی برخوردار است.
جعبه های خلاصه بولت دسترسی سریع به اطلاعات کلیدی و بررسی آسان مفاهیم کلیدی را فراهم می کند.
پاتوژنز ، مورفولوژی و محتوای پاتوفیزیولوژیک را در کل برجسته می کند.
شامل موضوعات بالینی افزایش یافته و به روز شده است.
آثار هنری جدید و نمودارهای شماتیک تر ، فرآیندهای کلیدی آسیب شناسی را خلاصه می کنند.
یک تیم تحریریه تمام ستاره شما را قادر می سازد درک کاملی از کلیه مفاهیم اساسی آسیب شناسی کسب کنید.

باکس دانلود

دیدگاه ها

×