با سلام خدمت همکاران محترم و به خصوص متخصصین محترم و رزیدنت های محترم طب اورژانس، در این پست کتاب چشم پزشکی عمومی وگان و آزبری ویرایش نوزدهم را به صورت فایل pdf برای شما عزیزان قرار دادم. امیدوارم مورد استفاده قرار بگیره.

کتاب چشم پزشکی عمومی وگان و آزبری ویرایش نوزدهم
کتاب چشم پزشکی عمومی وگان و آزبری ویرایش نوزدهم
  • دارای ۲۵ فصل که وسعت کامل بیماری چشمی.
  • کمکهای بیش از سی متخصص بین المللی.
  • دارای یک فصل جامع در مورد معاینه چشم پزشکی.
  • اختصاص یک فصل کامل به منافع کودکان.

Publisher: McGraw-Hill Education / Medical; 19 edition (October 27, 2017)

Language: English

ISBN-13: ۹۷۸-۰۰۷۱۸۴۳۵۳۹

ISBN-10: ۰۰۷۱۸۴۳۵۳۱