دانلود PDF فیزیولوژی گایتون ۲۰۱۶ ویرایش ۱۳

۱ رای

فیزیولوژی گایتون و هال یکی از کتاب های مهم دوران علوم پایه برای دانشجویان پزشکی و همینطور از رفرانس های اصلی برای دانشجویان مقاطع دکتری فیزیولوژی و سایر رشته های پزشکی و پیراپزشکی می باشد. در این پست PDF کتاب فیزیولوژی گایتون نسخه ۲۰۱۶ و ویرایش ۱۳ به صورت رایگان برای دانلود شما عزیزان قرار داده شده است.

دانلود PDF فیزیولوژی گایتون

دانلود PDF فیزیولوژی گایتون

 

قسمت های که فونت بزرگتری دارند بر اطلاعات اصلی پیرامون هموستاز به منظور سالم ماندن تأکید می کند ، در حالی که اطلاعات و مثال های پشتیبانی با قلم کوچکتر به تفصیل ارائه شده و به رنگ آبی کم رنگ برجسته می شوند.
شکل ها و جداول خلاصه به سرعت انتقال فرآیندهای کلیدی پوشش داده شده در متن کمک می کند.
نمودارها و نمودارهای رنگی پررنگ.
فصل های کوتاه ، آسان برای خواندن ، ویرایش استادانه و طراحی کاملاً رنگی کاربر پسند.
نمودار مرجع سریع و جدید از مقادیر آزمایشگاهی معمولی در قسمت پشتی آن.
افزایش تعداد چهره ها ، همبستگی های بالینی و مکانیسم های سلولی و مولکولی برای پزشکی بالینی مهم است.

 

باکس دانلود

دیدگاه ها

×