کتاب تصویربرداری تشخیصی: روش های مداخله ای

با سلام خدمت همکاران محترم و به خصوص متخصصین محترم و رزیدنت های محترم زنان و جراحی، در این پست کتاب تصویربرداری تشخیصی: روش های مداخله ای را به صورت فایل pdf برای شما عزیزان قرار دادم. امیدوارم مورد استفاده قرار بگیره.

کتاب تصویربرداری تشخیصی:  روش های مداخله ای

کتاب تصویربرداری تشخیصی: روش های مداخله ای

  • با اطلاعات جدید پیرامون آنکولوژی شناسی مداخله، از جمله رادیوآمبولیزایتون، شیمی شیمیایی تراریخته و فرورفتگی از راه پوست.
  • دارای مباحثی پیرامون IVC قرار دادن و حذف فیلتر. مداخله سکته مغزی؛ و بازآرایی وریدی و ترومبولیز وریدی.
  • فصل های جدید شامل سوراخ کمر و میلوگرام و بلوک سلیاک.
  • مباحث تازه با متن ساده تر و متمرکزتر.

Publisher: Elsevier; 2 edition (August 17, 2017)

Language: English

ISBN-10: ۰۳۲۳۵۲۴۸۱۸

ISBN-13: ۹۷۸-۰۳۲۳۵۲۴۸۱۰

باکس دانلود

دیدگاه ها