برخورد تشخیصی با هایپوکلسمی

۱ رای

به نام خدا، در بین فایل های لپ تاپم جستجو میکردم که یک مقاله با عنوان “برخورد تشخیصی با هایپوکلسمی” برخورد کردک که برای دانلود شما عزیزان نیز قرار دادم.

برخورد تشخیصی با هایپوکلسمی

برخورد تشخیصی با هایپوکلسمی

 

این فایل توسط دکتر نجمه شمس پور فوق تخصص نفرولوژی از دانشگاه علوم پزشکی کرمان تهیه شده. این فایل فقط به اپروچ تشخیصی هایپوکلسمی میپردازد که اشاره ای به درمان هایپوکلسمی و سایر موارد ندارد.

باکس دانلود

دیدگاه ها