با سلام خدمت همکاران محترم و به خصوص متخصصین محترم و رزیدنت های محترم ارتوپدی، در این پست کتاب استخوان های شکسته : اطلس رادیولوژیکی شکستگی ها و جابجایی ها را به صورت فایل pdf برای شما عزیزان قرار دادم. امیدوارم مورد استفاده قرار بگیره.

کتاب استخوان های شکسته : اطلس رادیولوژیکی شکستگی ها و جابجایی ها
کتاب استخوان های شکسته : اطلس رادیولوژیکی شکستگی ها و جابجایی ها
  • شامل تصویر رادیولوژیکی که ظاهر معمولی و کمتر نمونه شکستگی ها و دررفتگی های بدن را نشان می دهد.
  • شرح شکستگی ها و دررفتگی انگشتان با شروع شکستگی های لک های فالانژال و پیشروی از طریق دیافراگم دیستال، میانی و پروگزیمال و اتصالات DIP و PIP، متاکارپال ها، استخوان های کارپال، شعاع و اولنا، آرنج و بازوی فوقانی، و قفس شانه و قفسه سینه و …
  • پوشش شکستگی ها و دررفتگی های ناشی از گلوله ها و انفجارهای غیر نظامی.
  • دارای شکستگی و دررفتگی در کودکان.

Publisher: Cambridge University Press; 2 edition (May 3, 2016)

Language: English

ISBN-10: ۱۱۰۷۴۹۹۲۳۲

ISBN-13: ۹۷۸-۱۱۰۷۴۹۹۲۳۲