دانلود مجموعه Uworld Qbank 2020-2021 For USMLE Step
دانلود مجموعه Uworld Qbank 2020-2021 For USMLE Step

ویژگی های کلیدی Uworld Qbank 2020-2021 برای مرحله ۱:
۳۰۰۰+ سوال چالش برانگیز مرحله ۱
سناریوهای بالینی واقعی مفاهیم علوم پایه با بازده بالا را آزمایش می کند
محتوا توسط پزشکان مجرب با تجربه زیاد ایجاد شده است
توضیحات عمیق
تمرکز مفهومی بر موضوعات مهم پیش بالینی و بالینی
توضیحات مفصل برای گزینه های نادرست
تصاویر واضح برای کمک به تسلط بر محتوا

 

محتویات مجموعه :

Biochemistry
Behavioral science
Biostatistics
Cardiology
Dermatology
Endocrine
Embryology
GIT
General Principles
Genetics
Hematology & Oncology
Immunology
Microbiology
Musculoskeletal
Rheumatology & Orthopedics & Sports
Nervous System
Ophthalmology
ENT
Psychiatric Behavioral & Substance Abuse
Social Sciences (Ethics Legal Professional)
Renal, Urinary Systems & Electrolytes
Reproductive
Pulmonary & Critical Care