دانلود مجموعه Uworld Qbank 2021 For USMLE Step 3 PDF

ویژگی های کلیدی Uworld Qbank 2020 برای USMLE مرحله ۳ :
بیش از ۱۶۰۰ سوال چالش برانگیز مرحله ۳
سناریوهای بالینی واقعی ، مفاهیم پر بازده را آزمایش می کنند
محتوا توسط پزشکان مجرب با تجربه زیاد ایجاد شده است
به روز رسانی مداوم برای حفظ استانداردهای عالی
توضیحات عمیق
تمرکز مفهومی بر روی موضوعات مهم بالینی
توضیحات مفصل برای گزینه های نادرست
تصاویر واضح برای کمک به تسلط بر محتوا
ردیابی عملکرد و بهبود
رابط نرم افزاری شبیه به آزمون
برجسته کردن نقاط قوت و ضعف نسبی
سنجش عملکرد با مقایسه همتا به همتا
UWorld بر توضیحاتی تمرکز دارد که درک مفصلی از مفاهیم مهم اساسی را فراهم می کند و نیاز به حفظ را به حداقل می رساند. توضیحات به شما مهارت های تفکر انتقادی لازم برای موفقیت در امتحان CK USMLE Step 2 را آموزش می دهد.

این مجموعه شامل قسمت های زیر میباشد :

ENT & Opthalmology(edited)
Internal Medicine
Infectious disease
NEURO
OBS AND GYNE
PEDIATRICS
Psychiatry(edited )
SURGERY