کتابهای کاپلان مدیکال لکچرنوت یکی از منابع اصلی آمادگی برای آزمون های USMLE می باشد. در این پست مجموعه ۷ جلدی لکچر نوت USMLE Step 1 Lecture Notes 2019 را برای اولین بار در سایت ها برای دانلود رایگان شما عزیزان قرار دادیم.

USMLE Step 1 Lecture Notes 2019
USMLE Step 1 Lecture Notes 2019

این مجموعه شامل ۷ کتاب زیر می باشد :

  • آناتومی ANATOMY
  • علوم رفتاری BEHAVIORAL SCIENCE AND SOCIAL SCIENCES
  • بیوشیمی و ژنتیک پزشکی BIOCHEMISTRY AND MEDICAL GENETICS
  • ایمنولوژی و میکروبیولوژی IMMUNOLOGY AND MICROBIOLOGY
  • پاتولوژی PATHOLOGY
  • فارماکولوژی PHARMACOLOGY
  • فیزیولوژی PHYSIOLOGY

 

  • بیش از ۲۷۰۰ صفحه
  • نمودارها و نمودارهای رنگی کامل برای درک بهتر و حفظ آنها
  • راهنماهای مطالعه خلاصه فصل در پایان هر فصل برای بررسی آسانتر

 

برای تهیه این جزوات که به صورت رایگان هم برای شما عزیزان فراهم شده زحمت زیادی کشیده شده است، اگر فایل pdf کتابی دارید میتوانید برای نشر کتاب بین سایر همکاران آن را برای ما ارسال کنید.