کتابهای کاپلان مدیکال لکچرنوت یکی از منابع اصلی آمادگی برای آزمون های USMLE می باشد. در این پست مجموعه ۷ جلدی لکچر نوت USMLE Step 1 Lecture Notes 2018 را به صورت رایگان برای دانلود قرار دادیم، در پست بعدی سایت نیز مجموعه ۲۰۱۹ را نیز قرار دادیم.

دانلود pdf مجموعه 7 جلدی USMLE Step 1 Lecture Notes 2018
دانلود pdf مجموعه ۷ جلدی USMLE Step 1 Lecture Notes 2018

این مجموعه شامل ۷ کتاب زیر می باشد :

  • آناتومی ANATOMY
  • علوم رفتاری BEHAVIORAL SCIENCE AND SOCIAL SCIENCES
  • بیوشیمی و ژنتیک پزشکی BIOCHEMISTRY AND MEDICAL GENETICS
  • ایمنولوژی و میکروبیولوژی IMMUNOLOGY AND MICROBIOLOGY
  • پاتولوژی PATHOLOGY
  • فارماکولوژی PHARMACOLOGY
  • فیزیولوژی PHYSIOLOGY