مجموعه های sketchy مجموعه های ویدئویی با زبان طنز و جذاب برای آزمون های USMLE میباشند. در این صحفه نسخه pdf کتاب Sketchy Internal Medicine Video Notes را قرار دادیم.

دانلود Sketchy Internal Medicine Video Notes PDF
دانلود Sketchy Internal Medicine Video Notes PDF